Podmínky služby

Tuto stránku provozuje Gage Beasley. Výrazy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na Gage Beasley. Gage Beasley nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění .

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („smluvní podmínky“, „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím tyto podmínky Před přístupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím pečlivě obsluhujte. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, také podléhají Podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online e-commerce platforma, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ČÁST 1 – PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Odsouhlasením těchto podmínek služby , prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili kterékoli z vašich nezletilých závislých osob používejte tuto stránku.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně mimo jiné zákonů o autorských právech ).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z T erms bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli za z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby ani přístup k Služba nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení.
Názvy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto Podmínky. .

ČÁST 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, kompletní nebo aktuální.Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vlastní nebezpečí.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CEN

Ceny za naše produkty se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ČÁST 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikce. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná tam, kde je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného bude splňovat vaše očekávání, nebo že případné chyby ve Službě budou opraveny.

ČÁST 6 – PŘESNOST INFORMACÍ O FAKTURACI A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplný a přesný nákup a informace o účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace podrobnosti, přečtěte si prosím naše Zásady vracení a vrácení peněz.

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakýchkoli laskavý a bez jakékoli podpory.Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste ujistěte se, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a souhlasíte s nimi.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto podmínkám služby.

ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah , produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s weby třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 – KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadné nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnost nebo jiné osobní či vlastnické právo. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a za jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše zasílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li si prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Příležitostně mohou být informace na našich stránkách nebo ve službě který obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti.Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali).
Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušte, aniž byste o tom byli informováni.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
G nesmí v žádném případě stárnout Beasleyho, naše ředitele, úředníky, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, dodavatele, stážisty, dodavatele, poskytovatele služeb nebo poskytovatele licencí nést odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého zisku, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů zakoupených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním službu nebo jakýkoli produkt, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného, nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, i když jsou o jejich možnosti informovány Protože některé st státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit Gage Beasley a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, důstojníci, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, bez jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto podmínek služby prokáže jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, hall nicméně být vymahatelná v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové rozhodnutí neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku neuspějete nebo my máte podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám v souladu s tím můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 17 – CELÁ SMLOUVA

Selhání uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představuje úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně na jakékoli předchozí verze podmínek služby).
Jakékoli nejednoznačnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je sepisovala.

ČÁST 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony 11923 NE Sumner St, STE 869266 Portland, Oregon, 97220, USA

ČÁST 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽEB

Nejaktuálnější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu support@gagebeasleyshop.com.

-----.